เวียงจันทน์ – วังเวียง

  • ประเภท: ชั้น 1
  • ขบวน: C98
  • ต้นทาง: เวียงจันทน์
  • ปลายทาง: วังเวียง
  • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว