เวียงจันทน์ – นาเตย

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C82
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: นาเตย
 • ค่าโดยสาร: 1,290.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – นาเตย

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C82
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: นาเตย
 • ค่าโดยสาร: 1,790.00฿
จองตั๋ว

นาหม้อ – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K11
 • ต้นทาง: นาหม้อ
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 950.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – นาหม้อ

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K12
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: นาหม้อ
 • ค่าโดยสาร: 950.00฿
จองตั๋ว

อุดมไซ – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K11
 • ต้นทาง: อุดมไซ
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 800.00฿
จองตั๋ว

อุดมไซ – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C81
 • ต้นทาง: อุดมไซ
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,000.00฿
จองตั๋ว

อุดมไซ – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C81
 • ต้นทาง: อุดมไซ
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,480.00฿
จองตั๋ว

อุดมไซ – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C85
 • ต้นทาง: อุดมไซ
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,000.00฿
จองตั๋ว

อุดมไซ – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C85
 • ต้นทาง: อุดมไซ
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,480.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – อุดมไซ

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K12
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: อุดมไซ
 • ค่าโดยสาร: 800.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – อุดมไซ

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C82
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: อุดมไซ
 • ค่าโดยสาร: 1,000.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – อุดมไซ

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C82
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: อุดมไซ
 • ค่าโดยสาร: 1,480.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – อุดมไซ

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C86
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: อุดมไซ
 • ค่าโดยสาร: 1,000.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – อุดมไซ

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C86
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: อุดมไซ
 • ค่าโดยสาร: 1,480.00฿
จองตั๋ว

เมืองงา – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K11
 • ต้นทาง: เมืองงา
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 850.00฿
จองตั๋ว