บ่อเต็น – สิบสองปันนา(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D86
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: สิบสองปันนา(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 790.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – สิบสองปันนา(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: D86
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: สิบสองปันนา(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 1,050.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – สิบสองปันนา(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D86
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: สิบสองปันนา(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 1,125.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – สิบสองปันนา(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: D86
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: สิบสองปันนา(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 1,700.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – คุนหมิงใต้(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: คุนหมิงใต้(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 2,750.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – คุนหมิงใต้(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: คุนหมิงใต้(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 4,250.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – สิบสองปันนา(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: สิบสองปันนา(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 1,550.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – สิบสองปันนา(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: สิบสองปันนา(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 2,250.00฿
จองตั๋ว

หนองคาย(ไทย) – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 147
 • ต้นทาง: หนองคาย(ไทย)
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ค่าโดยสาร: 190.00฿
จองตั๋ว

หนองคาย(ไทย) – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)

 • ประเภท: ชั้น3
 • ขบวน: 147
 • ต้นทาง: หนองคาย(ไทย)
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ค่าโดยสาร: 125.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – หนองคาย(ไทย)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 148
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ปลายทาง: หนองคาย(ไทย)
 • ค่าโดยสาร: 190.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – หนองคาย(ไทย)

 • ประเภท: ชั้น3
 • ขบวน: 148
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ปลายทาง: หนองคาย(ไทย)
 • ค่าโดยสาร: 125.00฿
จองตั๋ว

อุดรธานี(ไทย) – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 147
 • ต้นทาง: อุดรธานี(ไทย)
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ค่าโดยสาร: 290.00฿
จองตั๋ว

อุดรธานี(ไทย) – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)

 • ประเภท: ชั้น3
 • ขบวน: 147
 • ต้นทาง: อุดรธานี(ไทย)
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ค่าโดยสาร: 170.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – อุดรธานี(ไทย)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 148
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ปลายทาง: อุดรธานี(ไทย)
 • ค่าโดยสาร: 290.00฿
จองตั๋ว