โพนโฮง – กาสี

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K12
 • ต้นทาง: โพนโฮง
 • ปลายทาง: กาสี
 • ค่าโดยสาร: 340.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – โพนโฮง

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K11
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: โพนโฮง
 • ค่าโดยสาร: 240.00฿
จองตั๋ว

โพนโฮง – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K12
 • ต้นทาง: โพนโฮง
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 240.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K11
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,035.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D87
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,380.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C81
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,280.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C81
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,760.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – บ่อเต็น

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K12
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: บ่อเต็น
 • ค่าโดยสาร: 1,035.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – บ่อเต็น

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C82
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: บ่อเต็น
 • ค่าโดยสาร: 1,285.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – บ่อเต็น

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C82
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: บ่อเต็น
 • ค่าโดยสาร: 1,760.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – บ่อเต็น

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: บ่อเต็น
 • ค่าโดยสาร: 1,380.00฿
จองตั๋ว

นาเตย – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K11
 • ต้นทาง: นาเตย
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 950.00฿
จองตั๋ว

นาเตย – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C81
 • ต้นทาง: นาเตย
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,290.00฿
จองตั๋ว

นาเตย – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C81
 • ต้นทาง: นาเตย
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,790.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – นาเตย

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K12
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: นาเตย
 • ค่าโดยสาร: 1,050.00฿
จองตั๋ว