หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C97
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,130.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – คุนหมิงใต้(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: คุนหมิงใต้(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 2,990.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – คุนหมิงใต้(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: คุนหมิงใต้(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 4,550.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – ผูเอ่อร์(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: ผูเอ่อร์(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 2,080.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – ผูเอ่อร์(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: ผูเอ่อร์(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 3,130.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – สิบสองปันนา(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: สิบสองปันนา(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 1,790.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – สิบสองปันนา(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: สิบสองปันนา(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 2,750.00฿
จองตั๋ว

นาเตย – กาสี

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K11
 • ต้นทาง: นาเตย
 • ปลายทาง: กาสี
 • ค่าโดยสาร: 550.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – โพนโฮง

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K11
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: โพนโฮง
 • ค่าโดยสาร: 540.00฿
จองตั๋ว

โพนโฮง – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K12
 • ต้นทาง: โพนโฮง
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 540.00฿
จองตั๋ว

กาสี – โพนโฮง

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K11
 • ต้นทาง: กาสี
 • ปลายทาง: โพนโฮง
 • ค่าโดยสาร: 340.00฿
จองตั๋ว

โพนโฮง – กาสี

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K12
 • ต้นทาง: โพนโฮง
 • ปลายทาง: กาสี
 • ค่าโดยสาร: 340.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – โพนโฮง

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K11
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: โพนโฮง
 • ค่าโดยสาร: 240.00฿
จองตั๋ว

โพนโฮง – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K12
 • ต้นทาง: โพนโฮง
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 240.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K11
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,035.00฿
จองตั๋ว