บ่อเต็น – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K11
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 620.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – บ่อเต็น

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: บ่อเต็น
 • ค่าโดยสาร: 890.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – บ่อเต็น

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K12
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: บ่อเต็น
 • ค่าโดยสาร: 620.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – บ่อเต็น

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C82
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: บ่อเต็น
 • ค่าโดยสาร: 790.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – บ่อเต็น

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C82
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: บ่อเต็น
 • ค่าโดยสาร: 1,035.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – คุนหมิงใต้(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: คุนหมิงใต้(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 2,370.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – คุนหมิงใต้(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: คุนหมิงใต้(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 3,590.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – สิบสองปันนา(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: สิบสองปันนา(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 1,125.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – สิบสองปันนา(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: สิบสองปันนา(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 1,700.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – คุนหมิงใต้(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: คุนหมิงใต้(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 2,050.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – คุนหมิงใต้(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: คุนหมิงใต้(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 3,090.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – สิบสองปันนา(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: สิบสองปันนา(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 790.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – สิบสองปันนา(จีน)

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: สิบสองปันนา(จีน)
 • ค่าโดยสาร: 1,050.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C81
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C82
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว