เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – อุดรธานี(ไทย)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 148
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ปลายทาง: อุดรธานี(ไทย)
 • ค่าโดยสาร: 290.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – อุดรธานี(ไทย)

 • ประเภท: ชั้น3
 • ขบวน: 148
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ปลายทาง: อุดรธานี(ไทย)
 • ค่าโดยสาร: 170.00฿
จองตั๋ว

หนองคาย(ไทย) – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 133
 • ต้นทาง: หนองคาย(ไทย)
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ค่าโดยสาร: 190.00฿
จองตั๋ว

หนองคาย(ไทย) – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)

 • ประเภท: ชั้น3
 • ขบวน: 133
 • ต้นทาง: หนองคาย(ไทย)
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ค่าโดยสาร: 125.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – หนองคาย(ไทย)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 134
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ปลายทาง: หนองคาย(ไทย)
 • ค่าโดยสาร: 190.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – หนองคาย(ไทย)

 • ประเภท: ชั้น3
 • ขบวน: 134
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ปลายทาง: หนองคาย(ไทย)
 • ค่าโดยสาร: 125.00฿
จองตั๋ว

อุดรธานี(ไทย) – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 133
 • ต้นทาง: อุดรธานี(ไทย)
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ค่าโดยสาร: 350.00฿
จองตั๋ว

อุดรธานี(ไทย) – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)

 • ประเภท: ชั้น3
 • ขบวน: 133
 • ต้นทาง: อุดรธานี(ไทย)
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ค่าโดยสาร: 200.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – อุดรธานี(ไทย)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 134
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ปลายทาง: อุดรธานี(ไทย)
 • ค่าโดยสาร: 350.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – อุดรธานี(ไทย)

 • ประเภท: ชั้น3
 • ขบวน: 134
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ปลายทาง: อุดรธานี(ไทย)
 • ค่าโดยสาร: 200.00฿
จองตั๋ว

ขอนแก่น(ไทย) – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 133
 • ต้นทาง: ขอนแก่น(ไทย)
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ค่าโดยสาร: 450.00฿
จองตั๋ว

ขอนแก่น(ไทย) – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)

 • ประเภท: ชั้น3
 • ขบวน: 133
 • ต้นทาง: ขอนแก่น(ไทย)
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ค่าโดยสาร: 290.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – ขอนแก่น(ไทย)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 134
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ปลายทาง: ขอนแก่น(ไทย)
 • ค่าโดยสาร: 450.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – ขอนแก่น(ไทย)

 • ประเภท: ชั้น3
 • ขบวน: 134
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ปลายทาง: ขอนแก่น(ไทย)
 • ค่าโดยสาร: 290.00฿
จองตั๋ว

สระบุรี(ไทย) – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 133
 • ต้นทาง: สระบุรี(ไทย)
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ค่าโดยสาร: 700.00฿
จองตั๋ว