กรุงเทพอภิวัฒน์(ไทย) – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 133
 • ต้นทาง: กรุงเทพอภิวัฒน์(ไทย)
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

กรุงเทพอภิวัฒน์(ไทย) – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)

 • ประเภท: ชั้น3
 • ขบวน: 133
 • ต้นทาง: กรุงเทพอภิวัฒน์(ไทย)
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ค่าโดยสาร: 390.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – กรุงเทพอภิวัฒน์(ไทย)

 • ประเภท: ชั้น2
 • ขบวน: 134
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ปลายทาง: กรุงเทพอภิวัฒน์(ไทย)
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – กรุงเทพอภิวัฒน์(ไทย)

 • ประเภท: ชั้น3
 • ขบวน: 134
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์(คำสะหวาด)
 • ปลายทาง: กรุงเทพอภิวัฒน์(ไทย)
 • ค่าโดยสาร: 390.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,130.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 490.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 490.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 1,130.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 490.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 490.00฿
จองตั๋ว