หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,130.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 490.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 490.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 1,130.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 490.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 490.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D87
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 890.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C81
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 790.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C81
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 1,035.00฿
จองตั๋ว