จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • เวียงจันทน์
  • โพนโฮง

เวียงจันทน์ – โพนโฮง

ประเภท: ชั้น 3

ขบวน: K12

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • เวียงจันทน์

สถานีปลายทาง

  • โพนโฮง