จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • เวียงจันทน์
  • วังเวียง

เวียงจันทน์ – วังเวียง

ประเภท: ชั้น 1

ขบวน: C92

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • เวียงจันทน์

สถานีปลายทาง

  • วังเวียง