จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • เวียงจันทน์
  • ผูเอ่อร์(จีน)

เวียงจันทน์ – ผูเอ่อร์(จีน)

ประเภท: ชั้น 1

ขบวน: D88

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • เวียงจันทน์

สถานีปลายทาง

  • ผูเอ่อร์(จีน)