จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • เวียงจันทน์
  • คุนหมิงใต้(จีน)

เวียงจันทน์ – คุนหมิงใต้(จีน)

ประเภท: ชั้น 2

ขบวน: D88

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • เวียงจันทน์

สถานีปลายทาง

  • คุนหมิงใต้(จีน)