จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • เมืองงา
  • เวียงจันทน์

เมืองงา – เวียงจันทน์

ประเภท: ชั้น 3

ขบวน: K11

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • เมืองงา

สถานีปลายทาง

  • เวียงจันทน์