จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • อุดมไซ
  • เวียงจันทน์

อุดมไซ – เวียงจันทน์

ประเภท: ชั้น 1

ขบวน: C81

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • อุดมไซ

สถานีปลายทาง

  • เวียงจันทน์