จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • หลวงพระบาง
  • เวียงจันทน์

หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

ประเภท: ชั้น 2

ขบวน: C83

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • หลวงพระบาง

สถานีปลายทาง

  • เวียงจันทน์