จองตั๋วรถไฟ ไทย-ลาว-จีน

  • หลวงพระบาง
  • วังเวียง

หลวงพระบาง – วังเวียง

ประเภท: ชั้น 1

ขบวน: C91

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • หลวงพระบาง

สถานีปลายทาง

  • วังเวียง