จองตั๋วรถไฟ ไทย-ลาว-จีน

  • วังเวียง
  • เวียงจันทน์

วังเวียง – เวียงจันทน์

ประเภท: ชั้น 1

ขบวน: C91

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • วังเวียง

สถานีปลายทาง

  • เวียงจันทน์