จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • บ่อเต็น
  • เวียงจันทน์

บ่อเต็น – เวียงจันทน์

ประเภท: ชั้น 1

ขบวน: C81

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • บ่อเต็น

สถานีปลายทาง

  • เวียงจันทน์