จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • บ่อเต็น
  • เวียงจันทน์

บ่อเต็น – เวียงจันทน์

ประเภท: ชั้น 3

ขบวน: K11

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • บ่อเต็น

สถานีปลายทาง

  • เวียงจันทน์