จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • นาเตย
  • เวียงจันทน์

นาเตย – เวียงจันทน์

ประเภท: ชั้น 1

ขบวน: C81

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • นาเตย

สถานีปลายทาง

  • เวียงจันทน์