จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • นาหม้อ
  • เวียงจันทน์

นาหม้อ – เวียงจันทน์

ประเภท: ชั้น 3

ขบวน: K11

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • นาหม้อ

สถานีปลายทาง

  • เวียงจันทน์