จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • กาสี
  • โพนโฮง

กาสี – โพนโฮง

ประเภท: ชั้น 3

ขบวน: K11

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • กาสี

สถานีปลายทาง

  • โพนโฮง