ชั้น 1

หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C91
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – วังเวียง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C91
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: วังเวียง
 • Fare:
Book Now

วังเวียง – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C91
 • Total Seat: 30
 • Start From: วังเวียง
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C92
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: หลวงพระบาง
 • Fare:
Book Now

วังเวียง – หลวงพระบาง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C92
 • Total Seat: 30
 • Start From: วังเวียง
 • End at: หลวงพระบาง
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – วังเวียง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C92
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: วังเวียง
 • Fare:
Book Now

บ่อเต็น – หลวงพระบาง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C81
 • Total Seat: 30
 • Start From: บ่อเต็น
 • End at: หลวงพระบาง
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – บ่อเต็น

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C82
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: บ่อเต็น
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – คุนหมิงใต้(จีน)

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: D88
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: คุนหมิงใต้(จีน)
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – สิบสองปันนา(จีน)

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: D88
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: สิบสองปันนา(จีน)
 • Fare:
Book Now

บ่อเต็น – คุนหมิงใต้(จีน)

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: D88
 • Total Seat: 30
 • Start From: บ่อเต็น
 • End at: คุนหมิงใต้(จีน)
 • Fare:
Book Now

บ่อเต็น – สิบสองปันนา(จีน)

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: D88
 • Total Seat: 30
 • Start From: บ่อเต็น
 • End at: สิบสองปันนา(จีน)
 • Fare:
Book Now

วังเวียง – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C81
 • Total Seat: 30
 • Start From: วังเวียง
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – วังเวียง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C82
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: วังเวียง
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C97
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – คุนหมิงใต้(จีน)

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: D88
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: คุนหมิงใต้(จีน)
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – ผูเอ่อร์(จีน)

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: D88
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: ผูเอ่อร์(จีน)
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – สิบสองปันนา(จีน)

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: D88
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: สิบสองปันนา(จีน)
 • Fare:
Book Now

บ่อเต็น – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C81
 • Total Seat: 30
 • Start From: บ่อเต็น
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – บ่อเต็น

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C82
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: บ่อเต็น
 • Fare:
Book Now

นาเตย – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C81
 • Total Seat: 30
 • Start From: นาเตย
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – นาเตย

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C82
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: นาเตย
 • Fare:
Book Now

อุดมไซ – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C81
 • Total Seat: 30
 • Start From: อุดมไซ
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

อุดมไซ – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C85
 • Total Seat: 30
 • Start From: อุดมไซ
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – อุดมไซ

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C82
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: อุดมไซ
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – อุดมไซ

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C86
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: อุดมไซ
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – วังเวียง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C83
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: วังเวียง
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – วังเวียง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C81
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: วังเวียง
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – วังเวียง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C97
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: วังเวียง
 • Fare:
Book Now

วังเวียง – หลวงพระบาง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C84
 • Total Seat: 30
 • Start From: วังเวียง
 • End at: หลวงพระบาง
 • Fare:
Book Now

วังเวียง – หลวงพระบาง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C82
 • Total Seat: 30
 • Start From: วังเวียง
 • End at: หลวงพระบาง
 • Fare:
Book Now

วังเวียง – หลวงพระบาง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C98
 • Total Seat: 30
 • Start From: วังเวียง
 • End at: หลวงพระบาง
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C83
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C81
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C84
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: หลวงพระบาง
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C82
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: หลวงพระบาง
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C98
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: หลวงพระบาง
 • Fare:
Book Now

วังเวียง – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C83
 • Total Seat: 30
 • Start From: วังเวียง
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – วังเวียง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C84
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: วังเวียง
 • Fare:
Book Now

วังเวียง – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C97
 • Total Seat: 30
 • Start From: วังเวียง
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – วังเวียง

 • Type: ชั้น 1
 • Bus No: C98
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: วังเวียง
 • Fare:
Book Now