ชั้น 3

บ่อเต็น – หลวงพระบาง

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: บ่อเต็น
 • End at: หลวงพระบาง
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – บ่อเต็น

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: บ่อเต็น
 • Fare:
Book Now

นาเตย – กาสี

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: นาเตย
 • End at: กาสี
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – โพนโฮง

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: โพนโฮง
 • Fare:
Book Now

โพนโฮง – หลวงพระบาง

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: โพนโฮง
 • End at: หลวงพระบาง
 • Fare:
Book Now

กาสี – โพนโฮง

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: กาสี
 • End at: โพนโฮง
 • Fare:
Book Now

โพนโฮง – กาสี

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: โพนโฮง
 • End at: กาสี
 • Fare:
Book Now

วังเวียง – โพนโฮง

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: วังเวียง
 • End at: โพนโฮง
 • Fare:
Book Now

โพนโฮง – วังเวียง

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: โพนโฮง
 • End at: วังเวียง
 • Fare:
Book Now

บ่อเต็น – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: บ่อเต็น
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – บ่อเต็น

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: บ่อเต็น
 • Fare:
Book Now

นาเตย – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: นาเตย
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – นาเตย

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: นาเตย
 • Fare:
Book Now

นาหม้อ – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: นาหม้อ
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – นาหม้อ

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: นาหม้อ
 • Fare:
Book Now

อุดมไซ – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: อุดมไซ
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – อุดมไซ

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: อุดมไซ
 • Fare:
Book Now

เมืองงา – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: เมืองงา
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – เมืองงา

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: เมืองงา
 • Fare:
Book Now

กาสี – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: กาสี
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – กาสี

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: กาสี
 • Fare:
Book Now

โพนโฮง – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: โพนโฮง
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – โพนโฮง

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: โพนโฮง
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – วังเวียง

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: วังเวียง
 • Fare:
Book Now

วังเวียง – หลวงพระบาง

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: วังเวียง
 • End at: หลวงพระบาง
 • Fare:
Book Now

หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: หลวงพระบาง
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: หลวงพระบาง
 • Fare:
Book Now

วังเวียง – เวียงจันทน์

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K11
 • Total Seat: 30
 • Start From: วังเวียง
 • End at: เวียงจันทน์
 • Fare:
Book Now

เวียงจันทน์ – วังเวียง

 • Type: ชั้น 3
 • Bus No: K12
 • Total Seat: 30
 • Start From: เวียงจันทน์
 • End at: วังเวียง
 • Fare:
Book Now